27/12

Neix la fundació La Dinamo

Lacol, juntament amb La Ciutat Invisible, formem part i estem impulsant La Dinamo, una fundació que neix amb la voluntat de contribuir a l’impuls del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. La Dinamo aposta per a què l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui un model de referència en l’àmbit de l’economia social i solidària, donant suport a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients, i fomentant la intercooperació i el treball en xarxa per tal de construir de manera col·lectiva un model alternatiu d’habitatge no especulatiu, inclusiu, sostenible i de propietat col·lectiva.

La Dinamo vol esdevenir una eina i entitat de suport integral -a nivell tècnic i financer- per a noves iniciatives que vulguin crear habitatge cooperatiu, potenciant la rèplica en el territori del màxim nombre d’experiències possibles. A més, des de La Dinamo es pretén fer difusió, formació i recerca en l’àmbit de l’habitatge cooperatiu, i fomentar la intercooperació i la consolidació del model.

A dia d’avui La Dinamo ha començat a donar suport a projectes com la cooperativa Habitatges La Borda, amb qui s’està treballant en un conveni de col·laboració, així com iniciar el suport a nous projectes emergents.

Per més informació sobre La Dinamo podeu consultar el web ladinamofundacio.org