24/07

Les obres del Timbal segueixen avançant!

La reforma de la nova escola del Timbal avança sense pausa: ens queda un mes per acabar les obres!

A l’obrir els lluernaris de la coberta ja entra llum natural a les futures aules, una de les estratègies més importants del projecte per tal de millorar el comfort lumínic del local.  S’han previst també  diverses obertures als tancaments de les aules per poder garantir la ventilació creuada, i així reduir la despesa energètica del sistema actiu de renovació d’aire i climatització. Amb la col·locació de sensors de CO2 es regula l’activació del sistema de renovació d’aire optimitzant-ne el funcionament.

Les caixes de fusta dels espais de treball més reduïts ja estan construïdes. Formades per una estructura de llistons de fusta i un aplacat interior de tauler contraxapat d’avet, només falta revestir-les amb el suro, material que els hi aportarà aïllament tèrmic i absorció acústica.

Aquesta setmana s’està construïnt la subestructura del sostre acústic de les aules, que suporta els tancaments de cartró-guix amb totes les capes i aïllaments, i fixats amb mecanismes amortiguadors de les vibracions, per tal de garantir els requeriments acústics necessaris.

Després de mesos de treball en matèria de seguretat en cas d’incendi, podem confirmar que els pilars de fosa quedaran vistos en el passadís d’accés a les aules, gràcies a la instal·lació d’un sistema de ruixadors complementari a la ignifugació d’aquests amb pintura intumescent.

continuarà…!