14/11

Ruta: El cooperativisme actual de Sants

022 de novembre de 2014, a les 10h Casa del Mig
inscripcions a scea@scea.cat i 93 213 39 45

La crisi econòmica ha transformat moltes de les certeses que teníem interioritzades. A nivell social s’ha produit un qüestionament sobre l’economia dominant, que ha implicat una reflexió personal sobre la relació que mantenim amb el treball, el consum o l’estalvi. És aquí quan les alternatives econòmiques proposades des del cooperativisme, s’han situat en la mirada de creixents sectors de la població.

La celebració del dia del Cooperativisme, les xerrades, articles, jornades i tallers, així com les exposicions, recerques i rutes per la memòria cooperativa del barri, han servit per a recuperar i actualitzar l’esperit cooperativista de Sants.

Aquests nous contextos han facilitat que, en els darrers anys, s’hagin creat o instal·lat noves cooperatives de treball al barri, i que la llista d’empreses autogestionades pels seus treballadors vagi creixent.

Més enllà de l’extensió de la cooperativa com a fórmula, la sensació és que a Sants s’ha produït una socialització de la cultura de la cooperació. Queda molt camí per recórrer, i els reptes són importants. Però la llavor cooperativa està sembrada, i sembla que ja està germinant.

Text extret de l’article d’Ivan Miró, la Burxa núm. 177, desembre 2013

Més informació sobre el cooperativisme de Sants a http://sants.coop/