135 allotjaments temporals a Sevilla [concurs]

Habitatge, Obra

ANY: 2018

CLIENT: ENVISESA

EMPLAÇAMENT: Valdezorras, Sevilla

PRESSUPOST: 5.000.000€

COL.LABORADORS: Cotidiana Cooperativa (arquitectura i assessoria ambiental), Pedro Lorenzo (assessoria i arquitectura)

El concurs forma part d’una operació impulsada per l’empresa pública ENVISESA per construir a Sevilla quatre equipaments d’allotjament temporal (en curt i llarg termini). Lacol es presenta conjuntament amb Cotidiana, una cooperativa d’arquitectura, assessoria ambiental i participació de Sevilla, i compta amb l’acompanyament de l’arquitecte Pedro Lorenzo. El solar es troba a les afores de Valdezorras, un barri molt perifèric de Sevilla conformat per cases baixes, majoritàriament autoconstruïdes, i ple d’espais per consolidar.

S’han seguit quatre estratègies per generar el projecte:

– Centre de barri: l’edifici vol funcionar com un nou centre d’un barri amb manca d’espais de referència. Un equipament tan pels usuaris dels allotjaments com per a la resta del barri, on s’ofereixen espais oberts ben urbanitzats (ombra, espais frescos i vegetats) i una biblioteca-ludoteca que acompanya l’entrada principal a l’edifici.

– Suport obert: s’ofereix una diversitat de configuracions habitacionals a partir d’una estructura receptora base composta per elements fixes i elements variables. El suport possibilita abaratir costos, prefabricar la majoria dels tancaments i deixar alguns elements subjectes a canvi segons la necessitats dels usuaris.

– Ecologia: edifici dissenyat mitjançant estratègies bioclimàtiques i passives. Es promou la sostenibilitat integral atenent al medi ambient, als usuaris i a la economia de recursos.

– Inclusiu: els allotjaments parteixen de tres unitats bàsiques de 35m² amb diverses configuracions: modul bàsic 01, bàsic 02 i allotjament taller. Aquestes unitats es poden agregar de manera que es pot donar resposta a la diversitat de les unitats de convivència que poden fer ús dels allotjaments. Aquesta agregació es sempre reversible ja que els elements fixes i les instal·lacions ja estan dissenyades per a ser desmuntables sense afectar la resta de l’edifici.