Alentir

Escenografia i exposicions

ANY: 2013

CLIENT: Institut Ramon Llull

COL.LABORADORS: Inés de Rivera, Stefano Cortellaro i Ton Salvadó (coautors). Col·laborador: Natxo Medina. Agraïments: fusteria del BlocOnze

Després d’anys de creixement accelerat, aquest projecte vol recuperar el valor del temps ocult del treball col·lectiu, un espai que s’ha ocupat d’anar fent arquitectura des de l’essència.

Es proposa un treball a partir d’una sèrie d’intervencions col·lectives de microformat, per tal d’aconseguir narrar d’una manera exemplar l’arquitectura essencial, expressada a través dels seus elements fonamentals: aigua, vent, topografia, càrregues i llum del sol.

Per tal de posar el focus adequat en cada tema, la proposta es fonamenta en un recorregut previ, primer a través d’arquitectures primigènies, i després visitant tot un seguit d’arquitectures cultivades, on els arquitectes han tractat de ser fidels a cada condició essencial.