Habitació del Guillem

Intervenció, Obra

ANY: 2016

ANY D'EXECUCIÓ: 2016

EMPLAÇAMENT: Sants, Barcelona

PRESSUPOST: 5.325€

El projecte neix de la necessitat de dividir una habitació en dues, intentant que les peces resultants siguin el màxim d’àmplies i comfortables possibles. L’habitació, ubicada en cantonada, té una balconera i una finestra, i això permet que les dues habitacions resultants tinguin llum i ventilació naturals.

El projecte consisteix en un element divisori entre les dues noves habitacions. L’espai inicial, força reduït, ha obligat a pensar en mecanismes de màxim aprofitament espaial, incorporant diversos usos a l’element divisori: un altell per a un llit amb accés a través d’una escala corredissa, una taula fixa i una plegable, dues lleixes.

L’element es concreta en una estructura metàl·lica formada per dues encavallades i fixada a les parets de càrrega laterals. Aquesta estructura emplafonada amb tauler enllistonat d’avet configura l’altell, que incorpora el llit elevat. El tancament per sota de l’altell és d’estructura de llistons de fusta de pi i emplafonat de tauler DM pintat.