APROP de La Bordeta

Habitatge, Obra

ANY: 2018

CLIENT: Ajuntament de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Mossèn Amadeu Oller 17-21, Barcelona

SUPERFÍCIE: 3231,37 m2

COL.LABORADORS: Ricard Campeny (imatges)

Els Allotjaments de PROximitat Provisionals (APROP) impulsats per l’Ajuntament de Barcelona pretenen donar una resposta àgil a situacions de manca temporal d’habitatge i, alhora, ocupar solars buits per evitar la marxa forçosa dels residents del barri. Els edificis APROP es caracteritzen pel fet de ser modulars i transportables, cosa que permet mobilitzar ràpidament solars buits a l’espera que s’hi construeixin els equipaments municipals definitius que estiguin previstos en cada cas. També, alguns dels blocs poden incorporar en si mateixos algun equipament públic, a fi de reforçar-ne el tarannà comunitari.

L’APROP de La Bordeta estarà situat en un solar de 689 m2 dins del recinte fabril de Can Batlló. Compta amb una planta baixa destinada a equipaments comunitaris i una bugaderia compartida, quatre plantes amb 40 allotjaments, 32 de dobles i 8 de simples, i una coberta verda extensiva. El bloc, exempt, soluciona el desnivell del terreny entre els carrers exterior i interior al recinte de Can Batlló amb una planta baixa amb accés des d’amb dues façanes i un semisoterrani útil per a  l’emmagatzematge. Dos nuclis de circulació garanteixen l’accés a tot el veïnat a través de passeres de relació comunitària.