El Bressol de la Humanitat

Històric

CLIENT: CosmoCaixa (Fundació “La Caixa”)

EMPLAÇAMENT: Museu de la Ciencia, CosmoCaixa. Carrer Isaac Newton 26, 08022 Barcelona

El Bressol de la Humanitat va ser una exposició temporal al CosmoCaixa que mostrava l’evolució del gènere humà i les espècies d’homínids que hi ha hagut en el transcurs de la pre-història, des de les primeres espècies (Homo Australopitecus) fins els humans actuals (Homo Sapiens).

Lacol rep l’encàrrec d’acompanyar aquesta exposició, intervenint tant en la entrada com en la sortida i generant un límit exterior amable que es relacioni amb els altres espais del museu. A més, les intervencions han de servir per captar l’atenció del públic més jove, que necessita reclams no tan científics com el si de la exposició.

El projecte, doncs, es divideix en 3 intervencions diferenciades connectades entre si:

Benvinguda
Gràfica d’entrada on es repasen les diverses espècies d’homínids, i amb les siluetes es pot comparar l’evolució física i de capacitat mental de cada una d’elles.

Entrada
Com fer d’un contingut totalment científic un reclam per tal que els més joves entenguin amb un cop d’ull l’abisme que separa els humans del segle XXI amb els primer homínids de fa 4 milions d’anys?
Es juga en treure una simulació d’afarensis del seu context històric per traslladar-lo a situacions actuals. La imatge de contrast que es genera obra tot un camp de reflexions sobre la evolució física, cultural i tecnològica que ens separa. Aquesta separació temporal és la que trasllada al visitant al món prehistòric que s’exposa dins “El Bressol de la humanitat”.

Sortida
Per clausurar la visita, volíem tornar a desplaçar al visitant en el temps fins al present. Tornar a remarcar aquesta diferència de milions d’any i l’enorme quantitat d’esdeveniments de tot tipus que ens porten fins a dia d’avui,  des del domini del foc al descobriment de la electricitat.

La intervenció, realitzada conjuntament amb Tigrelab, és un mural animat, construït sobre una línia del temps, des de la prehistòria fins el nostre present, que repassa els diversos períodes de la humanitat, i caracteritza els personatges més destacats amb unes siluetes animades.

La base de la instal·lació és una il·lustració de 15m d’allargada, dibuixada in-situ sobre el propi suport de projecció, que va plasmant el més rellevant del que anomenem la “història moderna”. Sobre aquesta il·lustració, 4 projectors coordinats li donen vida i temps, dia i nit, generant un espai immersiu que relata milers d’anys d’història en un cop d’ull.