EDUSI de Cerdanyola del Vallès

Històric

ANY: 2015

CLIENT: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

EMPLAÇAMENT: Cerdanyola del Vallès

COL.LABORADORS: Portacabot i La Mangrana estudi

Lacol, hem format part de l’equip tècnic que ha redactat l’Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Cerdanyola del Vallès, document de planificació estratègica que permet als municipis accedir a finançament europeu per a poder portar a terme un desenvolupament urbà sostenible d’acord als objectius de la Estratègia Europa 2020.

L’estudi identifica aquelles zones amb majors necessitats urbanístiques i major concentració de situacions de vulnerabilitat social i econòmica en el municipi. A la vegada proposa un estratègia de desenvolupament que inclou 30 actuacions operatives entre 2016 i 2022.