Escola de biodansa

Històric

ANY: 2013

ANY D'EXECUCIÓ: 2013

EMPLAÇAMENT: Sants, Barcelona

El projecte consisteix en la reforma d’una petita nau industrial, acondicionant-la per a la realització d’activitats de biodansa. Amb la intenció de compactar al màxim el programa auxiliar a la sala de dansa, s’ubiquen dos volums en macla que divideixen el local.

Els dos volums, que incorporen els banys i el vestidor, es construeixen de la menor altura possible per tal de mantenir la percepció global del local en tota la seva dimensió. El vestidor esdevé límit espaial de la sala, filtrant la llum i les visuals a través d’una tarja superior formada per les fulles de les antigues finestres de fusta, que resten sense ús en ser substituïdes per finestres de millors prestacions tèrmiques i acústiques.

S’ha treballat tot el projecte amb materials i sistemes constructius senzills, per tal d’optimitzar els recursos i materials al màxim. En aquest sentit, el volum dels banys és de cartró guix, i el vestidor està format per una estructura de llistons de fusta modulada segons els plafons d’OSB que la tanquen.