Festa d’aniversari a Palo Alto

Escenografia i exposicions

ANY: 2014

EMPLAÇAMENT: Palo Alto, Barcelona

És la posada en escena d’una festa d’aniversari en un lloc tant característic com Palo Alto, antic recinte industrial ubicat a Poble Nou, on la vegetació i la fauna (sobretot mosquits) dóna al lloc un gran caràcter.

Quan rebem l’encàrrec de fer una festa per uns amics ens emociona la idea de pensar que podrem realitzar coses amb les mans. La única premissa que ens donaven era que allò que féssim fos posteriorment re-utilitzable.

Amb aquestes dues primeres idees, i sabent que es tractava d’una trobada amb amics durant una tarda-vespre de setembre, vam fer el taller pertinent i vam definir com unes pautes a resoldre: el seure, la llum i la materialitat (es treballaria amb rodons de ferro i teles).

Mitjançant varis prototips, es va fer l’estudi de les possibilitats que donava els rodons de ferro, tant a nivell estructural com de disseny i la combinació d’aquests amb la tela. Paral·lelament, treballant amb els que s’encarregaven del càtering, va aparèixer altres elements que havíem d’integrar en el projecte i que acabarien de definir la posada en escena final, com el nombre de taules, la seva distribució en l’espai, el conjunt d’il·luminació, les zones de gel i/o les zones de recolzament.

Van sorgir doncs: les taules baixes, les taules altes, les claraboies de gel i la il·luminació en dutxa. Elements que partien de les mateixes idees que els tamburets de seure, és a dir, també eren apilables, lleugers i fets amb rodó de 8mm de diàmetre. En aquests però, es van introduir elements re-utilitzats com reixes d’unes antigues estufes que feien de superfície plana i perforada per a les taules o les claraboies que feien de recipient pel gel. Per augmentar l’estabilitat d’aquests elements es va optar per clavar al terra el mobiliari i aprofitar així els avantatges de l’espai on treballàvem.

Per últim, la il·luminació marcava un canvi importantíssim en la posada d’escena, no només era imprescindible per veure-s’hi sinó que apareixia quan encara quedava llum del sol i per tant, es buscava l’adaptació al canvi. Aquest s’emfatitzava amb la utilització de projectors al perímetre de l’espai, enfocant i il·luminant la vegetació pròpia de l’espai, també amb la introducció d’un filtre de color blau a l’escoleta (lloc cobert) i la distribució d’espelmes a totes les tauletes, fins a perdre’s per les fites que t’acompanyaven a la sortida.

Remarcar que aquesta intervenció ha estat finalitzada però el projecte en si està en desenvolupament ja que la premissa inicial de reutilitzar el mobiliari creat està en procés.

Des de Lacol ens hem encarregat de construir i confeccionar tots els elements de mobiliari, i el muntatge, il·luminació i posada en escena de tots els elements a l’espai de Palo Alto.