Habitacions Pau i Laia

Històric

ANY: 2016

ANY D'EXECUCIÓ: 2016

EMPLAÇAMENT: Vallcarca, Barcelona

La idea inicial és construir uns elements mòbils que permetin la flexibilitat d’ús i variabilitat de les habitacions en el temps. Entendre l’habitació com una peça mutable al llarg del temps, capaç de transformar-se segons les activitats concretes que s’hi desenvolupen.

Finalment en una de les dues habitacions aquests elements es concreten en dues estructures que llisquen al llarg d’un eix longitudinal -la taula i el banc i llit-, podent-se solapar per alliberar el màxim d’espai de l’habitació. La posició concreta i la relació entre les dues estructures permet múltiples usos de l’espai.

Els dos elements estan composats per estructura metàl·lica de tub de 40x40mm que incorpora els sistemes de rodament, aplacada amb tauler contraxapat d’avet, acabat envernissat transparent mat. Es construeix un element superior penjat a la paret, per augmentar l’espai d’emmagatzematge.

Algunes imatges són de Martí Fradera.