Oficines per a Siris Academic

Participació

ANY: 2015

ANY D'EXECUCIÓ: 2015

CLIENT: Siris Academic

La transformació del nou espai de Siris Academic s’ha realitzat a través d’un procés d’acompanyament a les futures persones usuàries de l’oficina. A l’inici del projecte s’ha elaborat una enquesta per detectar els hàbits i necessitats requerits en el nou espai. S’ha dinamitzat un taller, realitzat a l’espai abans de ser transformat, per traspassar els resultats de les enquestes, i comparir i treballar l’imaginari col·lectiu de les futures usuàries i usuaris de l’espai, posant en comú les seves voluntats, sensacions i hàbits de treball.

L’immoble on s’ubica el projecte és un edifici d’oficines construït el 1969, i està orientat totalment a sud, abocat sobre el mercat de Santa Caterina, amb grans vistes a la ciutat de Barcelona. El projecte s’ubica al novè pis, format per un espai principal diàfan, i 3 espais tancats. Per a la distribució del programa, s’han aprofitat les sales existents a l’oficina per ubicar-hi els espais de reunió, d’accés des de l’espai diàfan principal. La zona més allunyada de l’accés des de l’escala s’ha destinat a la sala d’oci i descans.

S’ha treballat en el disseny del mobiliari per aconseguir el màxim de llum i transparència visual en l’espai principal de treball, a la vegada d’aconseguir certa intimitat en els àmbits de treball. El mobiliari pretén organitzar l’espai principal de treball, zonificant-lo en 4 espais i aconseguint una estructuració i unitat global de tot el lloc.