Reforma d’habitatge a Hostafrancs

Històric

ANY: 2014

ANY D'EXECUCIÓ: 2015

EMPLAÇAMENT: Hostafrancs, Barcelona

L’habitatge, un àtic d’uns 60m2,  distribuïts amb 3 habitacions, una sala-menjador, un bany i una cuina. L’espai s’organitza amb la sala-menjador com a espai central amb connexió directa amb la cuina a través d’una porta corredissa. La distribució cap a les habitacions i l’accés a l’habitatge es fa a través d’espais de pas, que alhora han aprofitat per col·locar elements d’emmagatzematge. La gran característica de l’habitatge són les seves dues terrasses orientades a nord i a sud amb una superfície al voltant dels 30m2 cadascuna.

La principal motivació per a realitzar la reforma és la de millorar la zona de la cuina, un espai de dimensions reduïdes. Per altra banda, presenta deficiències climàtiques importants, amb falta d’aïllament tèrmic en gran part del forjat de la coberta com també en algun dels murs perimetrals. Al tractar-se de l’últim immoble de la finca, aquestes deficiències fan que es generin unes pèrdues importants a l’hivern i excessiva calor a l’estiu.

A l’hora de pensar la millora de la cuina s’aprofita per repensar les relacions dels espais interiors entre ells, qüestionant els espais distribuïdors, alhora que es treballa per augmentar les relacions d’aquests espais interiors amb les dues terrasses. La voluntat és mantenir el mateix programa que tenen, sense haver de renunciar a cap de les tres habitacions, però jugar amb la simultaneïtat dels usos per poder obrir l’espai.

D’aquesta manera la proposta parteix de moure la peça de la cuina a la façana nord, practicant una nova porta d’accés cap a la terrassa. Mantenir les altres dues habitacions i generar un únic espai central, ara molt més obert i directament relacionat amb les dues terrasses, tant la de nord com la de sud. Aquest espai central permetrà ser usat com una sala-menjador-estudi i a través de dos tancament plegables podrà ser dividit segons les necessitats de cada moment, generant una tercera habitació quan faci falta. Per altra banda, s’incorpora una peça d’emmagatzematge a la zona de l’accés que a part d’acotar l’altura en aquest punt, servirà per desar tot allò que no utilitzen de manera diària.

El treball constructiu de la proposta posa de manifest l’estructura metàl·lica existent, fent del pilar central l’eix principal de la nova distribució. De la mateixa manera que la descoberta de les bigues metàl·liques en l’eliminació del fals sostre fa que formin part de la difusió de la llum led indirecta que il·luminarà l’espai central. A més a més dels nous paviments i la nova cuina, els treballs més rellevants són els realitzats amb el ferro i la fusta, tant en la zona de l’emmagatzematge com en els tancaments plegables. La millora del comportament climàtic de l’habitatge es realitza dotant d’aïllament a les zones mancades.

La gran part de la obra s’ha realitzat a través de DIVA Hogar, entitat que també forma part de la Xarxa d’Economia Solidària.