Reforma de Lacol

Intervenció, Obra

ANY: 2012

ANY D'EXECUCIÓ: 2012-2014

CLIENT: Lacol

EMPLAÇAMENT: Ciceró 5, local, Barcelona

La reforma del local de Lacol sorgeix com quelcom inesperat -tot i que necessari- quan es duen a terme unes obres de manteniment i reparació a la finca. Aquest fet ens va animar a fer un canvi. La tasca no era fàcil: el pressupost era pràcticament zero i calia consensuar entre 17 arquitectes l’abast de les obres i la formalització d’aquests petits projectes dins del projecte global, que havia d’esdevenir en el nostre lloc de treball. Tot i que havíem de seguir amb les nostres tasques professionals, per unes setmanes però, vam deixar els llapis i l’AutoCad i vam agafar la radial, la caladora, l’enformador, la llana, la cubeta, la brotxa… deixant-nos suor, sang i llàgrimes -literalment-.

El resultat ha estat una obra 100% autoconstruïda i amb un gran ús de materials reutilitzats. L’objectiu principal era crear un ambient de treball més acollidor, més ampli i amb més claror. Seguint un procés de de-construcció de tot allò que realment no era necessari (desmuntar el fals sostre, exposar l’estructura, recuperar una part de paviment hidràulic…) ens ha permès sincerar-nos amb l’espai i els materials que el conformen i alhora poder mostrar la nostra forma d’entendre i practicar l’arquitectura.

Dins del gran projecte de rehabilitació del nostre local, trobem petits projectes que s’han dissenyat i construït individualment.

  • Es modifica tot el parament vertical posterior del local.  Amb l’enderroc d’un petit espai on hi havia les impressores, ens queda tot un parament continuo. S’amplia l’obertura d’accés a l’altell i es col·loca una escala de fusta; a sota d’aquesta es pensa en espai d’organització del material dels projectes.
  • Seguint el parament es dissenya i construeix un mur per a penjar la documentació dels projectes que estem duent a terme així com espai per a les impressores i material.
  • S’ha sanejat i re-distribuït la zona d’aigües, creant una nova cuina i un nou bany, així com un petit distribuïdor-office d’aquests espais.
  • S’ha realitzat una renovació i modificació de l’entrada, creant un moble que fa de cancell; per la part interior disposa a cada costat d’un espai per emmagatzematge i a la part exterior s’ha construït un banc de fusta.
  • Sobre les portes d’entrada al local es van col·locar a mode de rètol, dos porticons de fusta amb el nostre logotip, aquests porticons ens serveixen també com a topall de les persianes metàl·liques.
  • Es reconverteix l’espai on anterioment teníem una petita sala de descans en una sala de reunions, separada de la resta mitjançant un moble biblioteca fet majoritàriament amb fusteries de portes i finestres.
  • Porta d’accés. Més tard vam afegir una nova porta de ferro i fusta, i un tancament amb vidres reciclats. La forma de subjectar el vidre s’inspira en els tancaments de Sigurd Lewerentz, un dels arquitectes nòrdics que sovint ens serveix de referència. Aquesta intervenció va ser fruit d’un robatori que ens va obligar a substituir aquest tancament.

Moble de l’altell

Finalment vam afegir un mobiliari de fusta fet a mida per a emmagatzematge. El moble proposat consisteix en un tancament que parteix de la idea de crear una sèrie d’elements vinculats a un entramat existent de llistons verticals de fusta, deixant transparència i visuals entre l’escala i l’altell, i incorporant espai d’emmagatzematge.

El tancament es concretanta finalment en 5 mòduls independents de 225x35x42cm, formats cada un d’ells per 3 elements:

a) buc inferior, d’accés des de l’escala

b) armari mitjà d’emmagatzematge, amb porta

c) lleixa superior

Els mòduls s’han construït de tauler contraxapat d’avet, de 18mm de gruix, acabats amb vernís a l’aigua. La ferramenta s’ha construït únicament de fusta, concretament de roure massís i passadors de noguera, retornant a sistemes senzills en què la geometria dels elements soluciona els requeriments de la funció que han de realitzar. S’han construït diversos prototips de tanques i frontisses per definir la ferramenta instal·lada finalment.

image_mini-150x150El moble de l’altell va resultar guanyador del primer premi del cicle formatiu d’instal·lació i
moblement de la 28a edició dels Premis Rafael Campalans de l’Escola del Treball (2014-2015).