Reforma d’un habitatge als Encants Nous

Històric

ANY: 2016

ANY D'EXECUCIÓ: 2016

EMPLAÇAMENT: Eixample, Barcelona

PRESSUPOST: 39.889€

SUPERFÍCIE: 85 m²

L’habitatge reformat està ubicat al carrer València cantonada amb el carrer Dos de Maig, a l’edifici dels Encants Nous.

Abans de ser reformat, aquest habitatge de 70m2 estava molt dividit en espais petits, poc lluminosos, i amb poca amplitud visual. El projecte plantejat parteix de la voluntat d’aconseguir espais més amplis i visuals més llargues, per tal d’optimitzar l’espai i reduir les zones de pas.

La decisió principal ha estat ubicar la cuina a l’accés de l’habitatge, prescindint de la peça rebedor, tot creant un espai en continuïtat amb el menjador i la sala d’estar. La cuina està formada per una sèrie d’armaris que s’extenen cap a la sala, connectant els espais d’ús diürn des des l’accés fins a la terrassa. Aquests armaris incorporen la porta del bany integrada i contenen zones d’altell per augmentar la superfície d’emmagatzematge. A la sala s’ha enderrocat un envà per generar un espai més ampli en relació a la terrassa, que forma la nova sala d’estar-menjador.

Els espais es diferencien amb el paviment, de tipus continu a les zones d’aigua -cuina i bany- i de parquet multicapa flotant de roure a la sala d’estar-menjador i a les habitacions.

Altres ímputs que tenia el projecte era el fet de realitzar una reforma integral amb un baix pressupost i amb una limitació dels temps d’obra de 4 mesos. Finalment, adaptant algunes de les solucions, s’ha realitzat el canvi de totes les instal·lacions d’aigua, gas i llum, enderrocs i incorporació de dintells estructurals per a la creació de nous buits de pas, substitució de totes les fusteries exteriors, acabats de pintura, pavimentació i enrajolats, i la fabricació a mida de tot el mobiliari del bany i de la cuina.

La gestió d’industrials per part de LaCol, que també hem assumit en aquesta obra, ha permès realitzar tota l’obra amb més control de qualitat i ajustant el costos d’execució.

Fotos: © Martí Fradera