Reforma i obra nova

Dissenyem projectes d’habitatges, activitats i equipaments amb estratègies per a reduir l’impacte ambiental dels edificis. Tant de reforma com d’obra nova. Des de la petita a la gran escala.

Habitatge

Col·laborem amb administracions locals en el disseny i implementació de polítiques locals d’habitatge.

Participació

Realitzem processos de participació en arquitectura i urbanisme on impliquem a les persones en totes les fases del projecte.

Urbanisme

Realitzem projectes d’urbanisme i espai públic, implicant els agents del territori i apostant per la regeneració urbana i recuperació de les infraestructures existents.

Escenografia i exposicions

Treballem en el disseny i creació artística de projectes vinculats en les arts escèniques i projectes museístics en relació amb el patrimoni cultural i social.