Habitatge

Col·laborem amb administracions locals en el disseny i implementació de polítiques locals d’habitatge. Desenvolupem anàlisi estadístic i explotació i mapificació de dades a través de sistemes GIS, al temps que treballem en dinàmiques que facilitin l’empoderament i participació dels agents locals tant en la diagnosi com en la definició i implementació de les propostes.

Treballem en l’estudi, difusió i implantació de models alternatius d’accés a l’habitatge, com les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús. Un model no especulatiu, que permet generar habitatge assequible, oferint estabilitat i flexibilitat, al temps que possibilita generar comunitat i optimitzar serveis amb la creació d’espais comuns i implementar sistemes de baix impacte ambiental en el disseny i ús de l’edifici.

Col·laborem amb col·lectius en el disseny participatiu de l’habitatge i implementació de serveis i espais compartits així com estratègies per millorar l’impacte ambiental de l’edifici en la fase de disseny i utilització.

Serveis

1. Estudis i assessorament pel desenvolupament de polítiques locals d’habitatge

  • Plans locals d’habitatge.
  • Estudis per a la detecció i activació del parc d’habitatge buit.
  • Estudis per a la rehabilitació i regeneració de teixits residencials.
  • Estudis vinculats al planejament urbanístic (vigent o futur).
  • Estudis per al desenvolupament de polítiques d’habitatge de caràcter supralocal.
  • Estudis aplicats per a l’ampliació de l’oferta municipal d’habitatges destinats a polítiques social.

2. Impuls de models alternatius d’accés a l’habitatge

  • Recerca i difusió de models alternatius d’accés a l’habitatge.
  • Acompanyament en la promoció de cooperatives d’habitatge de cessió d’ús.

3. Disseny participatiu d’habitatge col·lectiu

  • Acompanyament a col·lectius en el disseny i construcció d’edificis d’habitatge amb espais comuns i amb un baix impacte ambiental.
  • Recerca i difusió de models d’habitatge col·lectiu.