Habitatge cooperatiu

Treballem en l’estudi, difusió i implantació de models alternatius d’accés a l’habitatge, com les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús. 

Un model no especulatiu, que permet generar habitatge assequible, oferint estabilitat i flexibilitat, al temps que possibilita generar comunitat i optimitzar serveis amb la creació d’espais comuns i implementar sistemes de baix impacte ambiental en el disseny i ús de l’edifici.

Col·laborem amb col·lectius en el disseny participatiu de l’habitatge i implementació de serveis i espais compartits així com estratègies per millorar l’impacte ambiental de l’edifici en la fase de disseny i utilització.

Serveis

Impuls de models alternatius d’accés a l’habitatge

  • Recerca i difusió de models alternatius d’accés a l’habitatge.
  • Acompanyament en la promoció de cooperatives d’habitatge de cessió d’ús.

Disseny participatiu d’habitatge col·lectiu

  • Acompanyament a col·lectius en el disseny i construcció d’edificis d’habitatge amb espais comuns i amb un baix impacte ambiental.
  • Recerca i difusió de models d’habitatge col·lectiu.