Participació

Realitzem processos de participació en arquitectura i urbanisme on impliquem a les persones en totes les fases del projecte.

Entenem la participació com el procés d’involucrar en els projectes a les pròpies persones destinatàries, que no considerem simples usuaris sinó subjectes actius que contribueixen a transformar la realitat en la que estan implicats. Les persones són expertes coneixedores de l’entorn que habiten i les seves necessitats. Tot i així la participació, perquè sigui real i transformadora, ha d’anar acompanyada d’un empoderament de les persones que participen.

La nostra tasca consisteix en adaptar els coneixements tècnics a qualsevol perfil de persona, i oferir nous escenaris de forma fàcilment comprensible. Acompanyem a grups en tots els moments del projecte arquitectònic i urbanístic, facilitant el debat i la presa de decisions. Dissenyem i implementem projectes de participació basats en l’acció propositiva i les necessitats reals de les persones. Tractem totes les escales, de l’objecte a la ciutat, involucrant a les persones en el disseny, la gestió i l’ús dels espais.

Serveis:

 • Creació i implementació de processos participatius en arquitectura i urbanisme en totes les fases del projecte:
  • Diagnosis: avaluacions de post-ocupació, anàlisi de problemàtiques, necessitats i voluntats.
  • Programació: plans d’usos, definició de programa i pressupostos, plans directors.
  • Disseny: definició de les intervencions, disseny col·laboratiu.
  • Construcció: acompanyament de processos d’autoconstrucció, seguiment d’obres,…
 • Dinamització de càpsules de participació: intervencions en l’espai públic, debats i tallers puntuals
 • Formació i difusió per a tècnics, personal de l’administració, estudiants i ciutadania en general. Cursos, xerrades i conferències, exposicions, publicacions i documentals.
 • Recerca