Obra

Dissenyem projectes d’habitatges, activitats i equipaments amb estratègies per a reduir l’impacte ambiental dels edificis. Tant de reforma com d’obra nova. Des de la petita a la gran escala.

Apostem per la reforma i rehabilitació com un procés necessari per tal de reformular i transformar espais per a habitatges, activitats i equipaments col·lectius. Considerem bàsic reapropiar-nos i reactivar allò que ja tenim per tal de dotar-lo de nous usos. D’altra banda, davant la possibilitat de realitzar construccions d’obra nova, treballem per a reduir l’impacte ambiental seguint criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.Ens considerem una eina més dins l’engranatge necessari per a poder materialitzar una idea en un projecte arquitectònic que doni resposta a les necessitats dels usuaris i als requeriments del lloc on s’ubica. Entenem la nostra feina com un acompanyament tècnic i la basem en la confiança mútua entre els usuaris i nosaltres.

Per tal de poder absorbir totes les fases del procés arquitectònic i desenvolupar projectes de manera global tenim un ampli equip de col·laboradors entre els quals es troben enginyers, aparelladors i constructors.

Serveis:

  • Assumim totes les fases del projecte, des de l’assessorament inicial de projectes embrionaris fins al projecte, direcció i gestió de l’obra.
  • Projectes de reforma integral i parcial d’habitatges.
  • Projectes d’obra nova d’habitatges.
  • Projectes de reforma de locals per a activitats comercials, docents, administratives i d’altres.
  • Projectes d’equipaments públics i privats de tot tipus.
  • Estudis de viabilitat per a canvis d’ús de locals a habitatges.
  • Assessorament i recerca de locals per a implantació d’activitats.
  • Disseny i construcció de mobiliari