Urbanisme

Realitzem projectes d’urbanisme i espai públic, implicant els agents del territori i apostant per la regeneració urbana i recuperació de les infraestructures existents.

Ens preguntem com millorem les ciutats on vivim. Apostem per fer-ho col·lectivament, amb la participació de totes les persones que l’habitem. En base a un criteri de sostenibilitat, recuperant aquells espais deteriorats, buits o infrautilitzats per a desenvolupar-hi noves activitats i resoldre les necessitats presents als nostres barris. Millorant els teixits existents: l’espai public, els teixits residencials i les infraestructures. Posant en valor el patrimoni arquitectònic col·lectiu i la memòria dels barris. Transformant la ciutat a poc a poc, per fases, amb intervencions d’escala humana. També col·laborem amb administracions locals en el disseny i implementació de polítiques locals d’habitatge. Desenvolupem anàlisi estadístic i explotació i mapificació de dades a través de sistemes GIS, al temps que treballem en dinàmiques que facilitin l’empoderament i participació dels agents locals tant en la diagnosi com en la definició i implementació de les propostes.

Tractant l’espai públic perquè sigui un espai inclusiu, que afavoreixi la trobada i l’expressió col·lectiva. Un espai fet entre totes i per a totes. Articulant les xarxes on desplegar i encadenar amb facilitat les tasques productives i reproductives. Amb distàncies i recorreguts accessibles per a tothom. Fent ciutats saludables, prioritzant el transport públic i col·lectiu.

Transformacions per garantir per a tothom el dret a la ciutat i el dret a l’habitatge. Un ciutat on cooperar, on impulsar una economia social i solidària, que posa al centre les persones i cuida la vida.

Serveis

 • Disseny de l’espai públic
 • Activació temporal d’espais sense ús
 • Plans i projectes de regeneració i rehabilitació de barris i àrees urbanes
 • Documents tècnics de planejament urbanístic
 • Estudis de patrimoni arquitectònic. Catàlegs i Plans Especials de Patrimoni
 • Estudis i anàlisi de teixits urbans
 • Organització de jornades i debats, docència i tallers sobre qüestions d’urbanisme i espai públic

Serveis de desenvolupament de polítiques locals d’habitatge

 • Plans locals d’habitatge.
 • Estudis per a la detecció i activació del parc d’habitatge buit.
 • Estudis per a la rehabilitació i regeneració de teixits residencials.
 • Estudis vinculats al planejament urbanístic (vigent o futur).
 • Estudis per al desenvolupament de polítiques d’habitatge de caràcter supralocal.
 • Estudis aplicats per a l’ampliació de l’oferta municipal d’habitatges destinats a polítiques social.