Urbanisme

Realitzem projectes d’urbanisme i espai públic, implicant els agents del territori i apostant per la regeneració urbana i recuperació de les infraestructures existents.

Ens preguntem com millorem les ciutats on vivim. Apostem per fer-ho col·lectivament, amb la participació de totes les persones que l’habitem. En base a un criteri de sostenibilitat, recuperant aquells espais deteriorats, buits o infrautilitzats per a desenvolupar-hi noves activitats i resoldre les necessitats presents als nostres barris. Millorant els teixits existents: l’espai public, els teixits residencials i les infraestructures. Posant en valor el patrimoni arquitectònic col·lectiu i la memòria dels barris. Transformant la ciutat a poc a poc, per fases, amb intervencions d’escala humana.

Tractant l’espai públic perquè sigui un espai inclusiu, que afavoreixi la trobada i l’expressió col·lectiva. Un espai fet entre totes i per a totes. Articulant les xarxes on desplegar i encadenar amb facilitat les tasques productives i reproductives. Amb distàncies i recorreguts accessibles per a tothom. Fent ciutats saludables, prioritzant el transport públic i col·lectiu.

Transformacions per garantir per a tothom el dret a la ciutat i el dret a l’habitatge. Un ciutat on cooperar, on impulsar una economia social i solidària, que posa al centre les persones i cuida la vida.

Serveis

  • Disseny de l’espai públic
  • Activació temporal d’espais sense ús
  • Plans i projectes de regeneració i rehabilitació de barris i àrees urbanes
  • Documents tècnics de planejament urbanístic
  • Estudis de patrimoni arquitectònic. Catàlegs i Plans Especials de Patrimoni
  • Estudis i anàlisi de teixits urbans
  • Organització de jornades i debats, docència i tallers sobre qüestions d’urbanisme i espai públic