07/07

LaCol exigim la retirada del projecte de llei de cooperatives

Totes les sòcies de la cooperativa LaCol hem signat el següent manifest, on rebutgem un projecte de llei de cooperatives totalment contrari a l’esperit cooperativista que posa el centre en les persones i en la seva organització. Us animem a donar-hi suport a cooperativistes.net

 

Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, President de la Generalitat de Catalunya

Il·lustres Portaveus dels Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Els sotasignats, ciutadans de Catalunya, cooperativistes molts de nosaltres, volem expressar el nostre profund disgust per la presentació d’un nou Projecte de Llei de cooperatives que qüestiona d’antuvi la pròpia naturalesa de la societat cooperativa, tan arrelada a la realitat i a la historia del país, i compromesa, avui com ahir, en la consecució d’una societat lliure, profundament democràtica socialment i econòmicament, equitativa i solidària.

El Projecte de Llei diu obertament que pretén obrir un ventall de possibilitats perquè les cooperatives s’adaptin al mercat i al mercantilisme dominant, desfigurant les característiques pròpies del cooperativisme, com és la seva naturalesa de societat de persones que s’associen per millorar la seva situació econòmica i social mitjançant una activitat empresarial de base col·lectiva, oferint per contra com a model de referència el de les societats de capital.

És en aquest sentit que proposa reduir a tan sols dues persones el nombre de socis, ampliar el percentatges dels vots ponderats fins al 25% del total de la societat (introduint percentatges de control particular de les societats), reforçar el paper dels col·laboradors no cooperatius, reduir els fons col·lectius dels recursos cooperatius, permetre la repartibilitat d’una part dels mateixos i limitar la capacitat de constituir federacions de cooperatives. Propostes que trenquen directament les institucions bàsiques de les cooperatives i la tradició legislativa catalana mantinguda, sense interrupció, des de la Llei de Bases de la Cooperació de 1934.

Davant d’aquesta proposta de diluir el cooperativisme en un entorn de predomini de les societats de capital, anul·lant la seva naturalesa associativa, col·lectiva, de democràcia econòmica i responsabilitat social, els sotasignats demanem al President que el Govern RETIRI EL PROJECTE DE LLEI DE COOPERATIVES, i en el seu cas als Portantveus dels Grups Parlamentaris que REBUTGIN AQUEST PROJECTE DE LLEI , mantenint en vigència la Llei actual, tot millorant el seu desplegament. En la convicció de que el desenvolupament i enfortiment del cooperativisme és, avui més que mai, un factor imprescindible per garantir la pluralitat econòmica, la creació de treball, la solidaritat social i el progrés d’una cultura ciutadana democràtica i participativa a Catalunya

Barcelona, 23 d’abril de 2014

PorIdentidad