04/07

LaCol per una Economia Solidària

logo_xesLaCol ja forma part de la Xarxa d’Economia Solidària (XES)! La XES reuneix empreses i entitats que volem construir l’altre món possible essent un laboratori on diàriament assagem noves formes de treballar, consumir i invertir. També ens hem preinscrit a la 2a Fira d’Economia Solidària a la que esperem estar aquesta tardor de 2014.

 

Què és l’economia social i solidària?

Tota aquella activitat econòmica que es du a terme sota criteris democràtics, participatius, respectuosos amb el medi ambient i socialment responsables. Es tracta d’una economia al servei de les persones, basada en la cooperació i el bé comú i regida per principis de transparència i bon govern.

 

ECOSOLidaritza’t!

També hem col·laborat en el micromecenatge per tirar endavant l’Ecosol. T’animem a que tu també ho facis!

“A l’octubre del 2012, durant la primera edició de la Fira d’Economia Solidària, la Xarxa d’Economia Solidària vam engegar la creació d’una moneda alternativa a l’euro i pròpia de l’economia social i solidària catalana: l’ecosol.

Ara necessitem consolidar aquesta moneda i el mercat social i solidària que es genera al seu entorn: el Mercat Ecosol. Per això, necessitem ampliar la xarxa de productors de l’economia social i solidària (cooperatives, associacions, autònoms…) que junts ofereixin la majoria de productes que necessitem les empreses i entitats però també els consumidors individuals, i intercanviar-los entre nosaltres sense haver de dependre dels euros, sinó amb ecosols.

L’ecosol serveix per desenvolupar l’economia social i solidària, ja que no deixa escapar el poder adquisitiu fora d’aquesta. El seu objectiu últim és crear un mercat alternatiu al capitalista, regit per valors equitatius, democràtics, solidaris i sostenibles, a través de la generalització progressiva de l’ús de l’ecosol com a mitjà de pagament en totes les transaccions de l’economia social i solidària catalana.”