17/01

Resultats de la diagnosi veïnal de la plaça Sant Bernat Calbó

El dissabte 25 de novembre el Districte de Sant Martí organitzava la primera jornada oberta de debat amb la voluntat d’identificar les necessitats del veïnat, dels pares i les mares, i dels infants per fer una plaça i un equipament per a tothom. Fruït d’aquesta jornada i del treball realitzat amb les entitats, l’escola La Mar Bella i el Casal de Gent Gran de Taulat s’han arribat a unes conclusions, que podeu veure aquí (PDF). Aquest document servirà de base per a redactar unes directius per a reformar la plaça de Sant Bernat Calbó i el tros del carrer Doctor Trueta que arriba fins a la Rambla del Poblenou. El procés seguirà al març amb la revisió d’aquestes directrius.