21/05

Com de sostenible realment és la Borda?

Com de sostenible realment és la Borda?
Funcionen les estratègies bioclimàtiques que s’hi van implementar?
Ja fa més d’un any que l’edifici està habitat i tenim les primeres dades, us les compartim en aquest text.

El projecte buscava optimitzar les estratègies passives per reduir la demanda, aprofitant una molt bona orientació, la cobertura del pati central, inèrcia tèrmica al paviment, ventilacions controlades pels usuaris i l’estructura de fusta que aïlla i trenca els ponts tèrmics. A partir del sistema de monitorització d’Arkenova i suport de l’Agència d’Energia de Barcelona, obtenim dades de consums elèctrics i tèrmics de l’edifici i els paràmetres de confort de 6 habitatges tipus, que podem consultar a través de la plataforma SmartDataSystem. Gràcies a l’anàlisi realitzada per la consultoria ambiental Societat Orgànica, referents en la implementació de paràmetres ambientals a Catalunya, us compartim els resultats més rellevants.

El consum total mitjà d’energia d’electricitat, ACS i calefacció per m² dels habitatges de La Borda és de 20,25 kWh/m², el que suposa una reducció del 68% respecte d’un bloc de similars característiques a l’àrea mediterrània, que és de 62,61 kWh/m². Amb aquests consums tan reduïts i el baix cost de la biomassa, la repercussió mensual de l’energia per cada un dels 28 habitatges es redueix en un 20% per sota de la mitjana actual d’un bloc d’habitatges a l’àrea mediterrània. Aquests valors encara poden baixar més.

La propera instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta amb autoconsum col·lectiu, en col·laboració amb Azimut360, Girasol i Arkenova, cobrirà fins al 30% de consum elèctric i permetrà una reducció d’uns 15€ mensuals per habitatge.

Amb la revisió i auditoria energètica que s’ha realitzat després d’aquest primer any s’han pogut establir algunes estratègies d’estalvi del consum tèrmic que es preveu que suposi un estalvi del 30% del consum de biomassa al 2020.

Aquests consums compleixen amb els requisits d’edifici de consum gairebé nul (NZEB), del nou CTE 2019? La Borda supera tots els indicadors, amb una reducció del 31% en energia primària total, el 92% de l’energia primària no renovable, i 76% de les emissions de C02.

Pel que fa al confort, la temperatura interior de la majoria dels habitatges es conserva entre 18 i 24ºC a l’hivern sense necessitat de calefacció, i l’acumulació de CO2 dins dels habitatges es manté per sota dels 1000ppm de forma constant menys algunes puntes ocasionals.

Hem pogut comprovar com important és la revisió del funcionament i la gestió de l’edifici per optimitzar consums i bones pràctiques de salut Aquestes dades ens reforcen en apostar per edificis bioclimàtics i amb usuaris actius, on l’habitatge cooperatiu té molt a dir!

Aquest estudi ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona
en la convocatòria general de subvencions de 2019