Habitatges Espai Assequible [en progrés]

Col·lectiu, Habitatge

ANY: 2019

CLIENT: Espai Assequible

EMPLAÇAMENT: Cardedeu

COL.LABORADORS: Omplim (gestió de la promoció), Societat Orgànica (consultoria ambiental) i Arrevolt (arquitectura tècnica)

Espai Assequible és una cooperativa sense ànim de lucre, impulsada per un grup de persones del sector de l’edificació amb la voluntat de fomentar la promoció d’habitatges en règim de propietat o lloguer, i adaptats a les necessitats dels seus usuaris: assequibles, flexibles i inclusius, a la vegada que sostenibles i socialment responsables.

El projecte se situa al centre de Cardedeu i ocuparà una parcel·la entre mitgeres que dóna a dos carrers (Balmes i Dolors Granés), això condiciona la promoció que es divideix en dos edificis d’11 habitatges cada un que conflueixen al centre de la parcel·la. El projecte està concebut a partir de les següents idees força:

Fer comunitat
En la majoria d’edificis d’habitatges el pas d’allò més públic (el carrer) al més privat (l’habitatge) és a través d’escales i passadissos reduïts al mínim, posant tot el valor a la superfície interior dels habitatges. En aquest cas, és voluntat del projecte potenciar els espais intermedis, posant de manifest que entre el carrer i l’habitatge hi ha els espais on es desenvolupa la comunitat i que aquests cal dissenyar-los amb la mateixa intensitat que l’interior dels habitatges. L’accés a cada bloc es fa a través d’un passatge que comunica directament al pati interior, indret on es troba el jardí comunitari, un edifici destinat a serveis comunitaris i les instal·lacions centralitzades. S’accedeix als habitatges a través d’una escala oberta amb passarel·les donant al carrer, formant una galeria que funciona com espai de captació solar, coixí acústic, espai de trobada entre habitants i complementa la superfície interior dels pisos a mode de terrassa.

Flexibilitat i inclusió
Partim de la idea de dissenyar habitatges que s’adaptin a totes les maneres de conviure i a més responguin als canvis en el temps. Es proposa una tipologia d’habitatge oberta a les necessitats dels seus habitants. Tots els habitatges són passants, donant a interior d’illa i a carrer, i tenen al centre la cuina i el bany. Això fa que la resta d’espais (habitacions, sala, menjador) donin a les dues façanes i siguin espais adaptables, que es poden ajuntar o dividir segons necessitats dels usuaris. El projecte contempla un procés d’acompanyament a les unitats de convivència per decidir la distribució del seu habitatge.

Sostenibilitat i eficiència energètica
L’objectiu del projecte és dotar als habitatges del confort necessari amb el mínim impacte ambiental i per tant reduir la despesa energètica dels habitants. El solar ofereix als habitatges molt bona captació solar que es potencia en alguns casos a partir de galeries de captació que alhora preescalfen l’aire que serveix per renovar l’aire dels pisos. Aquest disseny minimitza la demanda de calefacció a quasi zero. A l’estiu els pisos gaudeixen de bona ventilació creuada que, complementat amb una bona protecció solar i ventiladors de sostre, assoleixen el confort climàtic amb molt poca despesa energètica. Les instal·lacions de generació d’aigua calenta són centralitzades de maneres que es pot oferir una infraestructura de millors prestacions i més optimitzada. El projecte contempla també la instal·lació de plaques fotovoltaiques que permetin reduir el consum elèctric tant dels espais comunitaris com dels habitatges.