Creactivity

Espai Creactivity

Equipament

ANY: 2015

CLIENT: CosmoCaixa (Fundació “La Caixa”)

EMPLAÇAMENT: Museu de la Ciencia, CosmoCaixa. Carrer Isaac Newton 26, 08022 Barcelona

COL.LABORADORS: Gest Lúdic L’Obrador (assessorament pedagògic), Fabio Alvino (Programació i assessorament d’aplicacions), Iván Bravo (Intervenció gràfica a l’espai) i Laura Clos (Assessorament il·luminació)

Que és el Creactivity?

“Per obrir nous camins, cal inventar, experimentar, créixer, córrer riscos, trencar les regles, equivocar-se…i divertir-se”

Aquesta frase de Mary Lou Cook (Oradora motivacional, pacifista, educadora i escriptora nord-americana) descriu millor que ningú l’esperit del Creactivity, un espai amb l’objectiu de fomentar el coneixement científic i el pensament crític a través de la creativitat i la pràctica. Són els propis nens i nenes qui decideixen com volen desenvolupar l’activitat, en quins temes volen investigar o crear, amb l’acompanyament d’uns monitors (facilitadors).

Des de gener del 2016 el CosmoCaixa compta amb l’espai Creactivity, una sala permanent que LaCol ha dissenyat pràcticament al 100% (espai, mobiliari, experiències de joc, etc.). L’espai es divideix en 5 temàtiques molt marcades que treballen diferents camps de la ciència o l’art. Aquestes són mecànica, aerodinàmica, electricitat, llum/ombra i cinema.

Prototips:

Per entendre el funcionament de l’activitat i poder comprovar bé el bon funcionament dels dissenys, des de Lacol hem fabricat un prototip a escala real de cada un del mòduls de la sala i s’han posat a prova amb grups d’infants, simulant les condicions de l’activitat del Creactivity.

Per aquesta fase del projecte hem comptat amb l’assessorament  pedagògic de Gest Lúdic L’Obrador que han aportat la seva experiència tant en el desenvolupament dels prototips com en la pròpia activitat, i hem treballat també amb l’equip de monitors del centre, que són a part dels infants, usuaris de l’espai i facilitadors de l’activitat.

També ha calgut portar a la pràctica els prototips d’emmagatzematge del material fungible. La col·locació d’aquest material és vital pel bon funcionament de l’activitat, ja que els nens i nenes han de trobar amb facilitat allò que necessiten per desenvolupar els seus dissenys, al mateix temps que s’ha d’ordenar de forma senzilla al final de l’activitat. Així varem dissenyar un carretó, composat per un “frame” metàl·lic que té la possibilitat de canviar els mòduls d’emmagatzematge segons les exigències de l’activitat.

La sala:

El Creactivity ocupa l’espai de la antiga sala Flash. Un espai dissenyat als anys 90 per Mariscal, avui en dia obsolet per l’activitat i el propi funcionament de l’espai.

La primera decisió de projecte va ser obrir la sala, traient absolutament tots els revestiments existents i guanyar el màxim de volum i espai diàfan. Així doncs els propis infants amb un sol cop d’ull poden situar-se a la sala i identificar les diverses activitats. També es recuperen els tancaments de vidre (abans tapats amb revestiments opacs) que deixen el descobert l’activitat que s’hi fa en el seu interior, amb una voluntat clara de mostrar i potenciar la metodologia pedagògica a la resta del museu.

El disseny també busca des d’un inici allunyar-se de l’estètica infantil, i troba els seus referents en les estètiques de taller, amb elements mecànics simples, unions vistes i materials durables sense revestiments.

L’accés a la sala és a través un cancell d’entrada, on un text explicatiu ens dóna la benvinguda i un vinil a les portes de vidre  ja indica que “a partir d’aquí es pensa amb les mans”. Ens agrada la idea d’entendre aquest cancell com un moment de canvi d’actitud, un punt que marca que els nens i nenes passen a ser els responsables de les seves decisions.

L’interior de la sala es divideix en les 5 temàtiques que marquen 5 espais: mecànica, aerodinàmica, electricitat, llum/ombra i cinema (“stopmotion”). Dues grans jàsseres penjades i la il·luminació lineal del sostre distribueixen tres d’aquests espais sense la necessitat de paraments verticals. Cada una d’aquestes temàtiques té un espai propi on s’ha treballat un ambient diferent amb materials acord amb l’activitat que s’hi practica.

En l’espai mecànic i aerodinàmic predominen els acabats de contratxapat de bedoll i la xapa metàl·lica de color vermell. Tot forma una lògica constructiva d’elements rocats i desmuntables que s’aplica tan als paraments verticals com al mòbiliari que hem dissenyat.

L’espai elèctric té un canvi de colors. Taules amb superfícies fosques que ajuden a visualitzar elements de petites dimensions, una il·luminació puntual per treballar amb detall i el verd característic del cablejat elèctric, que dóna personalitat en aquest final de la sala.

Els dos espais més artístics, són el d’ombres i el de “stopmotion”. Aquests espais s’han tractat unitàriament amb panells acústics i tonalitats molts fosques i neutres que donen el màxim valor a la llum dels jocs d’ombres o a les pantalles dels interactius del “stopmotion”. Des de LaCol també hem desenvolupat l’interactiu del ”stopmotion”, amb l’assessorament i programació de Fabio Alvino

Tota la sala es veu estèticament reforçada amb la intervenció gràfica del nostre amic Iván Bravo, que ha dissenyat tots els elements gràfics que hi trobem (paviment, dibuixos en paraments verticals, cartelleria, “stopmotion”…). Una gràfica dissenyada sempre amb la voluntat de motivar i millorar la comprensió de l’activitat del Creactivity.

Per a la il·luminació de la sala hem comptat amb el suport de Laura Clos que ens ha ajudat a fer d’aquest espai un lloc òptim i dinàmic per l’activitat programada.