HPO La Garriga

Col·lectiu, Habitatge

ANY: 2021 (fase estudis previs)

EMPLAÇAMENT: Ajuntament de la Garriga / Promotor: Omplim Gestió i Edificació Responsable

SUPERFÍCIE: 1.250 m²

Proposta dissenyada pel desenvolupament d’una promoció de 12 habitatges en règim de lloguer a La Garriga. La promoció està impulsada per Omplim. Els principals criteris de disseny de la proposta són:

• Disseny enfocat en abaratir al màxim els costos de la construcció i reduir el manteniment en la vida útil de l’edifici per a l’optimització de recursos públics.
• Habitatges que s’adaptin als canvis vitals i a les diferents tipologies d’unitats de convivència.
• Garantir el bon funcionament climàtic de tots els habitatges amb la mínima despesa energètica i econòmica (refugis de pobresa energètica)
• Oferir espais exteriors privatius de qualitat.
• Preveure en el disseny inicial la possibilitat de ser construït amb estructura de fusta CLT.
• Dissenyar l’aparcament perquè no sigui una infraestructura només destinada al cotxe i potenciar la mobilitat sostenible.
• Potenciar espais de relació entre veïns per enfortir la comunitat i les xarxes veïnals treballant la transició de l’espai públic a l’habitatge (espai privat).
• Edifici projectat tenint en compte la diversitat cultural, de gènere i funcional dels usuaris.