Optimització d’habitatges buits a La Garriga

Territori

ANY: 2014

CLIENT: Diputació de Barcelona, Ajuntament de La Garriga

EMPLAÇAMENT: La Garriga, Vallès Oriental

COL.LABORADORS: Sergi Fernàndez (politòleg, PortaCabot), Jordi Bacaria (economista), Antoni Rosich (advocat)`, Laia Forné (sociòloga) i Lacol

Davant la situació de necessitat d’habitatge de tantes persones a la nostra societat ens trobem amb la contradicció que sovint s’acumulen quantitat d’habitatges buits, que no estan ofertats en el mercat ni en disposició d’organismes públics o institucions sense ànim de lucre per utilitzar-los com a habitatge social. Es tracta, tal i com defineix l’article 41 de la llei catalana 18/2007 del dret a l’habitatge, d’una útilització anòmala dels habitatges. En la mateixa llei es preveuen una sèrie de mesures per tal de revertir aquesta situació anòmala i cumplir aixi amb la funció social que ha de cumplir l’habitatge. Per aquesta raó alguns municipis estan activant programes i projectes per mobilitzar tot aquest parc vacant per destinar-lo a habitatge social, posant-lo, a través de programes municipals, al servei de totes aquelles llars que necessiten habitatge.

Des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona es dóna suport als ens locals de la provincia i és en aquest marc que l’Ajuntament de La Garriga sol·licita suport tècnic per a la detecció d’habitatges considerats estratègics de titularitat privada per poder ser destinats a polítiques socials, així com assessorament per a l’optimització de 2 solars i un conjunt d’antigues cases dels mestres, susceptibles de ser destinats a polítiques d’habitatge.

LaCol formem part de l’equip tècnic que elabora l’estudi, desenvolupant les tasques de detecció, localització i caracterítzació del conjunt d’habitatges buits de titularitat privada, d’empreses immobiliaries, constructores o entitats bancàries al municipi de La Garriga, i col·laborem a l’elaboració de propostes per l’optimització a mig termini amb actuacions específiques, d’aquest parc privat i el patrimoni públic disponible.