Definició de la plaça de Sant Bernat Calbó

Territori

ANY: 2017-2018

CLIENT: Ajuntament de Barcelona

EMPLAÇAMENT: Poblenou, Barcelona

Un cop enderrocada l’església de Sant Bernat Calbó l’estiu de 2017 per problemes estructurals i planificada la construcció d’un equipament per donar cobertura a l’ampliació d’usos de l’Escola Mar Bella, es va posar en marxa un procés participatiu amb l’objectiu de definir un nou disseny de la plaça i els possibles usos veïnals del futur equipament polivalent.

En la fase informativa i de diagnosi veïnal, que es va desenvolupar entre setembre i octubre de 2017, es van fer tallers participatius amb tots els col·lectius interessats en els quals es van recollir les necessitats i problemàtiques de les persones que utilitzen l’espai quotidianament. Aquesta diagnosi es va posar en comú en la primera jornada oberta del 25 de novembre, on es van identificar les necessitats d’ús del veïnat.

Posteriorment, en una segona jornada oberta el 17 de març, es van presentar diverses propostes per tal de debatre sobre la confecció final de proposta de millora de la plaça. Els temes van ser: la concepció de la plaça, el pati obert, els usos i activitats socials, la mobilitat, les zones de càrrega i descàrrega, la vegetació, els elements de disseny  i, per últim, els usos i gestió de l’espai polivalent.

El procés ha comptat amb la participació dels infants de l’Escola Mar Bella, l’AMPA i la direcció de l’escola, gent gran del Casal de Taulat, la plataforma Salvem La Repla, la Coordinadora d’Entitats, la Comissió d’Equipaments, l’AVV del Poblenou, i veïns i veïnes no associades.

Fruit del procés participatiu s’ha aconseguit una proposta d’elevat consens en que la plaça de Sant Bernat Calbó esdevingui la plaça de referència del casc antic del Poblenou. Una plaça que ampliï els seus límits fins a la Rambla del Poblenou generant un espai diàfan que aculli activitats de Festa Major i de les colles de cultura popular del barri, i que no permeti el trànsit rodat pel mig. Aquesta és la proposta d’una plaça de Sant Bernat Calbó ideal sorgida del procés participatiu que s’hi ha dut a terme.

Per arribar a aquesta proposta s’ha debatut, al llarg del procés, sobre els usos quotidians de la plaça per part d’infants i gent gran, la limitació del trànsit i de l’ocupació de les terrasses, així com elements de disseny -ubicació dels bancs, estacions de bicicleta, contenidors, zones de càrrega i descàrrega- o la millora de la il·luminació.

El procés participatiu també ha debatut els usos del nou equipament polivalent que s’ha de construir a l’antic emplaçament de l’Església de Sant Bernat Calbó. S’han identificat les necessitats de gestió per tal de garantir una bona coordinació i complementació entre usos escolars i un espai que pugui acollir activitats i actes veïnals en horari extraescolar. Aquest espai seguirà la discussió sobre la seva gestió a través del districte.

Resultats Finals Procés Sant Bernat Calbó

Resultats Finals procés Sant Bernat Calbó (Annex)