06/05

LIGHTHAUS, la nostra proposta a ‘ShabbyShabby Apartment’

Us presentem la nostra proposta per al concurs que convocava Raumlabor Berlín per a la ciutat de Munich, ShabbyShabby Apartment, pel que no hem estat seleccionades però hem quedat ben contentes: LIGHTHAUS

La realitat de Munich, com la de tantes ciutats globals, és l’especulació descontrolada dotada d’eines de transformació urbana con la gentrificació de barris. Aquest és el cas del seu centre, on una part substancial de la ciutadania està dedicant més del 50% dels seus ingressos per a tenir un sostre. La població amb feines fluctuants o fonts d’ingressos inestables ha de moure’s per a poder portar una vida digna. La diversitat es perd, els horaris ja no contemplen diferents usos, la interacció és estríctament econòmica i l’espai públic ja no és públic.

És en aquest context on els arquitectes berlinesos van convocar un concurs amb vocació reivindicativa al que tothom pot presentar la seva proposta d’apartament mínim en l’espai públic que serà habitat durant unes setmanes en forma de reclamació d’espais amables i d’interacció.

Després d’analitzar els emplaçaments proposats decidim prescindir d’un lloc concret per a connectar-nos a la malla urbana mitjançant estructures paràsits que esdevinguin nodes d’una xarxa preexistent i de mobilitat urbana com són les línies de d’autobús urbans. Amb la voluntat de generar el mínim impacte possible i poder ubicar-se en qualsevol indret de qualsevol ciutat neixen els LIGHTHAUS (casa lleugera, casa de llum). Estructures dependents, tant a nivell de conectivitat com constructivament, de la marquesina de les parades de bus. Amb un preu màxim de 250€ és on es podrien trobar l’habitant i la persona que s’està movent per la ciutat.
Qui sap, pot ser un dia compartiríen un te o inclús un sopar.

Igual que un far enmig del mar ens orienta i ens situa, una parada d’autobús enmig del territori és una fita reconeixible on podem trobar plànols i informació útil quan ens trobem a la deriva. Ara, a més, pot ser un lloc generador de situacions inesperades.