08/01

Acompanyament a la construcció, una eina més

Des de Lacol treballem per impulsar el model d’habitatge cooperatiu en col·laboració amb La Dinamo Fundació. En el marc dels acompanyaments a les cooperatives, donem suport tècnic en l’àrea d’arquitectura i en l’acompanyament a la construcció (construction manager).  Aquesta última és una línia impulsada davant la necessitat de facilitar el procés de l’obra a la promotora (cooperativa)  i/o usuàries, compartint i apropant els coneixements tècnics i promovent la presa de decisions activa, prèviament, durant i en la finalització de l’obra.

Actualment, estem acompanyant un total de dotze projectes d’habitatge cooperatiu en territori català. La majoria d’aquests es troben encara en fase de redacció de projecte (Empriu, La Bombeta i Bolívia a Barcelona, Cal Blanxart a Berga, La teulada a Terrassa, Torreta a Igualada, La Corba a Sant Celoni), alguns en fase de licitació d’obra (Sotrac, Abril i La Domèstika, tots tres a Barcelona) i dos d’ells (La Morada a Barcelona i La Raval a Manresa) ja encaren l’entrega de l’obra.

Durant el 2023 hem pogut ampliar equip i consolidar l’àrea. Sumant projectes i experiències, col·laboracions i aprenentatges. Juntament amb La Dinamo Fundació i altres equips d’arquitectura (com per exemple Argbag i Taller11, entre d’altres) volem continuar treballant pels objectius del model. Ens incorporem en el procés d’obra també com a eina per a poder fomentar bones pràctiques en el sector i en el producte edificat. Fem valdre la innovació, la sostenibilitat i la descarbonització, la col·laboració de tota la cadena de valor fomentant la participació en base a un disseny integrat i l’assequibilitat practicada des de la gestió amb el cost econòmic, lligat estretament al disseny i a l’optimització de solucions.