La Morada habitatge cooperatiu [en progrés]

Cooperatiu, Habitatge

ANY: 2018

CLIENT: La Morada SCCL

EMPLAÇAMENT: Pla dels Cirerers, 1 Barcelona

SUPERFÍCIE: 1.188 m2

COL.LABORADORS: Arrevolt SCCL, Societat Orgànica SCCL, M7 Enginyers, Estudi M103, PAuS i Àurea acústica

La Morada és un projecte cooperatiu impulsat per un grup de lesbianes, trans i dones provinents de diverses trajectòries de militància feminista a la ciutat de Barcelona. El projecte fa una aposta per un model d’habitatge cooperatiu feminista que es materialitzi en un projecte de convivència, una altra manera d’organitzar i sostenir la vida i els afectes més enllà de la dicotomia personal/polític, individual/col·lectiu o públic/privat.

El projecte s’ubica a la plaça de les Dones de Nou Barris, a Roquetes, amb la voluntat d’arrelar-se a l’entorn, reconeixent la història de lluita d’un barri com Roquetes i amb interès a participar del seu teixit social i associatiu.

El projecte s’emplaça a un solar titularitat de La Dinamo que va ser adjudicat via convocatòria oberta. Es tracta d’un sòl parcialment protegit, però en la cessió del mateix La Morada assumeix el compromís de qualificar d’HPO els 13 habitatges que es construiran.

L’edifici està dissenyat de manera que es pugui adaptar a les necessitats de la cooperativa i de les unitats de convivència al llarg del temps permetent augmentar o disminuir la mida dels habitatges. El projecte incorpora en una de les plantes un clúster, una comunitat dins la comunitat formada per diverses unitats de convivència que comparteixen espais comunitaris.

La cooperativa també comptarà amb un pati amb vegetació i espai per bicicletes, una terrassa comunitària, una sala polivalent, habitació per a convidades i una sala-taller per a treballar.