10/07

La Borda guardonada a la Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona

El projecte de la Borda ha estat guardonat en la 3a edició de la Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona. El jurat ha destacat que el projecte “mostra de manera clara una fita en el desenvolupament dels habitatges col·lectius. Esdevé un referent des del model cooperatiu de promoció fins a l’estudi de la flexibilitat en els models d’habitatges, passant per l’aposta a la no inclusió d’aparcament de cotxes i la defensa d’altres mitjans de transport. També mostra el treball sobre un model d’edifici amb àmplies superfícies comunitàries, i la cura en la tria de materials i tècniques constructives de baixa incidència energètica.”

La mostra està organitzada per la Demarcació de Barcelona del COAC, i recull obres i treballs finalitzats entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018, produïts en l’àmbit territorial del Barcelonès i el Baix Llobregat. Entre la mostra de Barcelona i la del Vallès (convocada simultàniament), s’han guardonat 42 projectes d’entre els més de 200 que s’hi han presentat.

Agraïm al jurat la selecció entre projectes que per nosaltres són referents, i compartir espai amb una cooperativa amiga com Arqbag. I sobretot agraïm la complicitat amb les habitants de La Borda i la resta de col·laboradores sense les quals no hagués estat possible fer un projecte d’aquestes característiques.