25/07

Iniciem una casa entre mitgeres al Masnou

Acabem de començar el projecte d’una casa entre mitgeres al municipi del Masnou. Donades les característiques del terreny i el desnivell entre el carrer d’accés i la zona exterior de pati, el projecte neix i es desenvolupa principalment en vertical, treballant la secció com a aspecte característic de la intervenció. Les característiques constructives de les cases de cos, típiques del Maresme, seran juntament amb l’estretègia energètica i medioambiental, aspectes rellevants en el disseny del projecte.