25/11

Inauguració de l’exposició City-to-City FAD Award

El projecte és una exposició que explicarà el passat-present-futur del premi City-to-City FAD Award que s’emplaçarà al D-HUB. Aquest premi mira de reconèixer iniciatives ciutadanes que milloren i construeixen entorns habitables. Des del 2008 s’han presentat moltes incitatives d’arreu del món, de les quals 15 han rebut mencions i 5 han estat premiades.

El FAD ens va demanar dissenyar i produir una petita exposició on es mostrés la idiosincràsia del premi, alguns projectes premiats i el canvi de rumb que vol agafar a partir d’ara. Aquesta exposició té la premissa de poder ser replicada en les diferents ciutats que han tingut iniciatives premiades, així com les possibles ciutats espontànies que vulguin acollir-la.

Els factors de replicabilitat i accessibilitat de l’exposició han marcat molt els criteris amb els que l’hem dissenyada. La idea original és “empaperem la ciutat”, ja que és un mitjà d’expressió econòmic que no requereix de nova infraestructura i que, a nivell tecnològic es pot dur a terme en qualsevol país del món. Per tal de poder comunicar amb força l’imaginari que gira al voltant del “dret a la ciutat” vam decidir encarregar a 5 dissenyadores la il·lustració de 5 frases/cites de pensadores urbanes, que elles mateixes han triat. Els llocs que hem empaperat són el propi HUB, els carrers del Poblenou i dos elements situats a la plaça de les Glòries. A més a més, s’està desenvolupant una pàgina web que serveixi d’eina de mapeig d’aquestes iniciatives on es recollirà un eix cronològic amb tots els passos, reunions, encerts i fracassos de la pròpia exposició. Meta-exposició!

La inauguració serà el 30 de novembre i tindrà forma de deriva pel barri que acabarà dins del D-HUB amb una petita ponència del president del premi, que aquest any serà el Francesco Tonnucci.

 Han col·laborat:
LaCol – Disseny i producció
Natxo Medina – Coordinació
WWB – web
MAKEA – Cartell
Ou dú – Cartell
Negrescolor – Cartell
Patossa – Cartell
La Ciutat Invisible – Cartell