07/07

La Borda, cooperativa d’habitatges en cessió d’ús

Fa temps que teníem moltes ganes d’explicar-vos aquest gran projecte i començar un quadern de viatge per anar compartint el procés,

  • Què és La Borda?

La Borda és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús en la qual la seves sòcies, més d’una cinquantena, s’han auto-organitzat per a accedir a un habitatge digne. El model de cessió d’ús es basa en la propietat col.lectiva, i així retornar als habitatges el valor d’ús, que mai haurien d’haver perdut. Una forma no especulativa d’accés a l’habitatge i amb una forta base comunitària.

  • Com neix La Borda?

La idea d’una cooperativa d’habitatges neix el 2012 com un projecte més de Can Batlló impulsat per la comunitat organitzada en el procés de recuperació del recinte industrial,  i del teixit veïnal i cooperatiu del barri de sants. L’experiència de Barri Cooperatiu impulsat per La Ciutat Invisible i la Federació de Cooperatives de treball va ser clau en aquest sentit.

  • Què és per a nosaltres?

El desenvolupament del projecte arquitectònic ens permet repensar l’habitatge col·lectiu popular i replantejar molts dels camins sense sortida de l’habitatge social actual  gràcies a la participació activa de les futures usuàries en el procés de projecte i la futura gestió col·lectiva de l’edifici. El fet que algunes sòcies de LaCol participin des de l’inici en el projecte de promoció ens ha fet seguir el projecte amb molta proximitat i sentir-nos partíceps d’aquesta construcció alternativa d’accés a l’habitatge.

  • Qui ens acompanya en el procés?

Per la realització d’aquest projecte ja fa mesos que col·laborem amb el Dani Calatayud i el Coque Claret (PAuS) i la consultoria ambiental de Societat Orgànica per tal de construir un edifci ambientalment sostenible, la cooperativa Arkenova de la Xarxa de l’Economia Social per realitzar el projecte d’instal·lacions, el Martí Cabestany per les estructures, i amb l’experiència d’Aumedes DAP pels amidaments i pressupostos.

 

Us recomanem que entreu a la web de la Borda per conèixer millor el projecte!

Comencem!