19/04

La Casa Globus a punt de volar!

Aquest mes d’abril emprenem la recta final de la construcció de la Casa Globus, la casa de la Yol, el Carles, l’Albert i la nouvinguda Lila.

Ja hem iniciat les darreres tasques interiors després d’haver fet el replanteig de les portes, la preinstal·lació elèctrica, l’enguixat de les parets, el recrescut del paviment, la col·locació del paviment i l’enrajolat dels banys.

Per altra banda, la part exterior també va agafant forma. Les parets han estat revestides amb un material projectat que un cop aplicat no necessita ser pintat. Ja s’han realitzat els moviments de terres al voltant de la casa per anivellar el terreny i poder executar la pavimentació exterior. Tant al davant de la casa com al darrera com a les sortides de les habitacions hem escollit una peça prefabricada de formigó de 60×40 que esperem trobar plena de vegetació en un futur!

Ara ens falta veure les noves fusteries interiors i exteriors, els banys acabats, la instal·lació del sostre radiant i començar amb el mobiliari.