18/10

Menció d’honor del Premi Internacional d’Arquitectura Sostenible Fassa Bartolo

La Borda ha rebut una menció d’honor en la XIV edició del Premi Internacional d’Arquitectura Sostenible Fassa Bartolo. El premi es va crear el 2003 a l’Escola d’Arquitectura de Ferrara. Concebut i promogut per la mateixa escola i l’empresa Fassa Bortolo, el premi pretén redirigir l’atenció sobre la necessitat de reexaminar la relació entre procés de construcció i l’hàbitat mitjançant la recerca de compatibilitat entre la productivitat econòmica, la salvaguarda dels recursos i la qualitat del medi ambient.

El jurat, presidit per Thomas Herzog i format per Marianne Burkhalter, Sami Rintala i Nicola Marzot, ha valorat “la capacitat del projecte com a moment de síntesi compartida entre les intencions dels actors socials implicats en el procés i l’estructuració dels espais de l’habitatge col·lectiu, on aquests aspectes esmentats s’ofereixen en una relació de reciprocitat contínua. També té un gran interès la innovació tipològica, en què el bloc urbà tancat perimetralment s’interpreta com a extrusió d’una solució d’edificació en pati que integra amb expertesa espais individuals i col·lectius”.

Podeu veure aquí la llista completa de premiats.