20/12

Menció als premis Baffa Rivolta 2021

El projecte de La Borda ha rebut una mencióespecial al Premi Europeu d’Arquitectura Matilde Baffa Ugo Rivolta. El jurat ha destacat que “tot i que ja és reconegut com un projecte destacat, encara crida l’atenció dels responsables polítics i dissenyadors d’habitatges sobre la importància dels models cooperatius i col·laboratius en l’àmbit de l’habitatge social i estableix un exemple inspirador de com aquest enfocament també es pot implementar amb alt estàndards de disseny”. Felicitem la resta d’equips, en especial a Peris+Toral que ha guanyat amb el seu projecte de 85 habitatges a Cornellà.

Convocat cada dos anys per l’Ordre dels Arquitectes de Milà i que ja arriba a la vuitena edició, està dirigit als millors projectes europeus d’habitatge social i és un referent per al debat en aquest àmbit, destacant la importància de la qualitat global de l’entorn construït i la sostenibilitat del disseny arquitectònic. Els projectes que es podien presentar s’han d’haver construït, finalitzat i lliurat entre gener de 2016 i desembre de 2020 a qualsevol de les 27 nacions de la Comunitat Europea, Regne Unit i Suïssa. S’entén per habitatge social els edificis d’habitatges promoguts per institucions públiques o privades, amb una normativa específica d’accés i per satisfer una demanda d’allotjament que no pot ser satisfeta pel lliure mercat.