27/07

Preguntes a Vicente Guallart

Mentre alguns membres de LaCol estaven a València, a la trobada d’Arquitecturas Colectivas, altres van assistir al debat que vam tenir diferents arquitectes i col·lectius de la Barcelona amb el nou arquitecte en cap, Vicente Guallart. La trobada, proposada per Trueques, seguia el format del programa televisiu “Tengo una pregunta para usted”.

Aquestes són les preguntes que l’hi vam formular, sobre el projecte urbanístic de Can Batlló:

EL TEST DE CAN BATLLÓ

. El Pla de Transformació de Can Batlló ha estat sempre condicionat per la voluntat de la Immobiliària Gaudir i els seus propietaris. I el resultat d’aquesta situació han estat 35 anys d’espera. Creu lògic que l’Ajuntament deixi en mans del sector privat la transformació d’un recinte de 9ha tant important per la ciutat?

. El projecte vigent per a Can Batlló va ser concebut en el context de l’anomenada bombolla immobiliària. Amb la situació socioeconòmica actual la proposta ha quedat obsoleta i el procés està més aturat que mai. Creu que en l’actualitat la ciutat demana nous procesos de transformació més pausats i estructurats en fases?

. Can Batlló manté avui en dia activitat industrial i de producció mentre que la proposta actual de l’ajuntament només contempla vivenda i equipaments. Pensa mantenir aquesta petita indústria neta propera als barris residents de la ciutat?

. El projecte actual, avalat per l’ajuntament, preveu l’enderroc de diverses naus del recinte sense haver fet cap estudi patrimonial previ. Creu que s’haurien de dur a terme estudis exhaustius del nostre patrimoni arquitectònic amb la finalitat de mantenir-lo al màxim en una aposta per la reutilització i la sostenibilitat versus la tabula rasa i la nova contrucció?

. L’Ajuntament té en propietat diverses naus del recinte de Can Batlló des de fa uns mesos, tot i això no ha estat capaç d’engegar-hi cap projecte. En canvi, gràcies a una cessió d’ús, en 1 mes el veïns han “construit” una biblioteca popular, un espai escènic i diferents espais de trobada pels col·lectius del barri. Veient els pocs recursos de les administracions actualment, pensa donar suport a projectes autogestionats per part de veïns i ciutadans?