05/10

A punt d’acabar la reforma interior d’un habitatge al carrer Jocs Florals

Estem en la recta final d’una reforma d’un habitatge al barri de La Bordeta de Barcelona. La intervenció inclou una sèrie d’actuacions estructurals al llarg de les tres plantes amb l’objectiu final de guanyar espais utilitzables i millorar el vincle entre aquests. Això s’ha dut a terme d’una banda potenciant la relació visual i la comunicació entre les plantes, així com separant clarament el programa: dormir a la planta altell, estar i cuinar a la planta baixa, i treball a la planta soterrani). En el projecte s’han prioritzat les estratègies passives com la ventilació creuada, l’aprofitament de l’assoleig i la llum natural, i el tractament de l’envolvent.