11/05

Reocupem el port de Maó

El dissabte 21 de maig participarem a les VI Jornades d’Arquitectura i Urbanisme de La Mola

Amb el títol Reocupar el port, aquesta VI edició de les Jornades de La Mola es proposa fixar la mirada en el paisatge portuari i tot allò que el temps hi ha deixant, de caràcter monumental i quotidià, reflex de diverses èpoques d’una vitalitat que ara ens costa reconèixer. Debatrem de quina manera podem tornar al port, senzillament per a emprar-lo. I en això posarem l’accent: en cóm fer-lo servir, cóm habitar-lo, cóm gaudir-lo i, alhora, cóm recuperar el seu parc patrimonial per evitar que el perdem. Ens interessen les estratègies d’ocupació i aprofitament. Intervencions acurades i mínimes; es tracta de rehabitar el port, enlloc de rehabilitar-lo.

(Introducció del director de les jornades Toni Vidal)

Us deixem un article que hem escrit per a l’ocasió i que ha sortit recollit al Diari de Menorca:

Diari%20de%20Menorca%2010-05-2016.pdf