18/03

Seguim amb el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

Ara fa uns mesos vam començar a treballar en el nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2026 realitzant les tasques de secretaria tècnica conjuntament amb la cooperativa Celobert.

El Pla serà l’instrument que determinarà la política municipal d’habitatge en un moment clau on s’han d’aportar solucions urgents a l’emergència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona i plantejar estratègies a mig i llarg termini per revertir la situació actual.

A dia d’avui està molt avançat l’anàlisi a nivell de ciutat i districtes i ja s’està treballant en els quatre eixos principals d’actuació del Pla:
E1. Atendre i revertir l’exclusió residencial
E2. Garantir l’ús social de l’habitatge
E3. Ampliar el parc assequible
E4. Mantenir, rehabilitar i millorar el parc actual

En aquests moments el pla està totalment obert a les aportacions dels veïns i veïnes en el procés de participació Decidim Barcelona que es fa per plantejar entre totes les actuacions a incloure en el nou Pla d’Actuació Municipal. A la web decidim.barcelona podeu participar en les propostes i veure les cites presencials de debat.

Afrontem amb moltes ganes els propers mesos en que s’acabaran de definir els programes i actuacions amb la seva dotació pressupostària i temporalització. Un gran repte on aportar les experiències de dues cooperatives de la Xarxa de l’Economia Social a un camp imprescindible per la sostenibilitat de la vida com és l’habitatge.