23/02

Setmana 7 del nou Timbal: imaginari i materialitat

Imatge 3a

El projecte del nou Timbal avança a tota màquina i ja hem entrat en la fase final.  Després de tancar la proposta de distribució dels espais segons les necessitats de les futures usuàries i usuaris, hem començat a treballar sobre l’imaginari i les sensacions que es volen transmetre un cop s’entri al nou espai de Roger de Flor.

Durant el taller de la setmana passada realitzat amb l’equip del Timbal, es va reforçar la idea de generar una sèrie de volums/caixes d’activitats que prenien forma i textura en base a les seves necessitats funcionals i ambientals i l’imaginari del Timbal. Així doncs, els materials i la solució constructiva adoptada per a cada contenidor queden definits pels criteris abans esmentats:

  • Aules/Caixes acústiques:
    La necessitat de generar una bona acústica a l’interior de les aules junt amb el fet que s’han de poder il·luminar naturalment i enfosquir quan sigui necessari defineix un espai interior adaptable en funció dels usos. Les aules es treballen en tres franges clarament diferenciades: la franja de treball (hi trobem els miralls, accessos, ventilacions…) amb possibilitat d’enfosquiment, la franja d’absorció (on es disposa el material absorbent acústic) i la franja d’il·luminació (on uns grans lluernaris conformen l’espai i el doten d’il·luminació natural).
  • Sales de reunions/Caixes de treball:
    Són espais de petites dimensions per a poder treballar en grups reduïts, preparar classes, reunir-se, etc que necessiten colors clars que amplifiquin l’espai i textures càlides. És per això que la fusta serà el material que definirà els paraments interiors. D’altra banda, estem treballant per a que aquestes caixes actuïn com absorbents acústics que millorin l’acústica dels espais de circulació. És per això que s’està valorant la possibilitat de treballar amb materials com suro o panells de fibres de fusta per al tancament exterior d’aquests espais.
  • Vestuaris+lavabos/ Caixes humides:
    Són espais de servei que adopten una importància molt gran en un projecte com el d’una escola de teatre, un espai de relació que pot aportar molta identitat al projecte del nou Timbal. En aquest cas, apostem per la construcció humida: ceràmiques vidriades, rajols, formigons…

Us deixem doncs amb aquesta petita pinzellada de l’evolució del projecte. Entrem en la recta final del projecte! I després, a per l’obra!