Ca la Carolina

Habitatge, Individual

ANY: 2018

ANY D'EXECUCIÓ: 2018-2023

EMPLAÇAMENT: Rabós, Alt Empordà

COL.LABORADORS: Altura Arquitectes, Ginjaume Architecture et Paysage, Lurdes Moret

El projecte busca rehabilitar l’antiga casa de l’àvia Carolina, a Rabós (Alt Empordà) després d’un període de temps tancada, per prevenir-ne el progressiu deteriorament, i habilitar-la pel gaudi de la família, per curtes i llargues estades.

Es tracta d’una construcció senzilla en el nucli antic, datada de s. XVIII i composta d’un cos principal amb dos nivells, el superior conté l’habitatge amb accés des del carrer, l’inferior semisoterrani destinada a animals i magatzem de l’activitat de pagès juntament amb el pati, ambdós amb accés des d’un passatge. La construcció original és de pedra, obertures petites, i amb les peces principals vinculades sobretot a la façana a carrer, d’orientació nord. La casa havia comptat amb una intervenció anys enrere on es va millorar la coberta i aprofitar per fer una ampliació de volum tot generant unes golfes, l’afegit d’un nou cos al pati amb una habitació, i l’actualització dels serveis i instal·lacions de l’habitatge. La nova intervenció estableix un diàleg amb aquesta intervenció, repetint un gest de coberta, i donant continuïtat als sistemes constructius, i també es recupera el color rosa característic de la façana.

Els objectius plantejats per la reforma són la millora climàtica de l’habitatge buscant el confort al llarg de l’any i donar la volta a la casa per vincular l’espai de cuina-sala-menjador a la façana sud obrint-lo a les vistes i als espais exteriors que també s’adeqüen i connecten a l’habitatge. A nivell programàtic, es proposa la planta principal autònoma dotada del programa mínim de l’habitatge amb possibilitat de créixer i decréixer segons les necessitats. La planta sota coberta inclou un dormitori amb un nou bany i un l’espai polivalent fruit de l’ampliació de volum feta per obrir-se a sud. Els dormitoris, banys i els espais d’emmagatzematge i circulació es col·loquen com a coixí climàtic a la façana nord. Un nou lluernari retalla els revoltons del forjat per tornar a fer arribar il·luminació natural i la captació solar a l’espai central de la casa: la taula de menjar de Ca la Carolina.

Les estratègies ambientals i climàtiques que guien la intervenció són:

A escala energètica, estratègies passives i actives,
– Treure el màxim partit de la inèrcia de la construcció sòlida i massissa existent de pedra i ceràmica, s’explica deixant la pedra i la ceràmica vista. Tot i les diferents textures i materials s’ha unificat amb un encalat blanc tradicional que dona lluminositat.
– Augmentar la captació solar amb les noves obertures a sud, mantenint les obertures reduïdes a la façana nord i est, on es milloren les fusteries.
– Garanteix la ventilació creuada a totes les estances.
– Incloure protecció solar per l’estiu, amb persianes alacantines, porticons i pèrgola vegetal.
– Augmentar l’aïllament en tot l’envolupant a partir d’un aïllament de fibra de fusta.
– Dotar l’habitatge d’una estufa de pellets pels dies més freds d’hivern.

A nivell de materialitat i impacte ambiental de la construcció,
– Mantenir i potenciar les característiques de la construcció preexistent, amb les seves diferents capes i intervencions.
– Reduir l’enderroc i reutilitzar tots els elements que sigui possible (bigues formigó, pedra, teula).
– Utilitzar materials de baix impacte ambiental (aïllament de fibra de fusta en façanes i coberta, finestres de fusta) i/o proximitat (ceràmica de la bisbal per paviments, enrajolats interiors i exteriors amb ceràmica esmaltada tradicional).
– Promoure l’economia local i reduint desplaçaments, escollint sistemes que poden executar-se pels operaris del territori valorant els seus coneixements i tècniques.