Espais culturals de Sitges

Equipament

ANY: 2020

CLIENT: Ajuntament de Sitges

EMPLAÇAMENT: Sitges

COL.LABORADORS: Jon Bacaicoa

L’objectiu d’aquest projecte ha estat aconseguir una proposta de forma participativa dels usos de tres equipaments culturals de Sitges:

  • El Mercat Vell és un edifici que en els últims anys s’ha decidit llogar a una empresa privada per tal que exploti l’equipament per usos privats (Casa Bacardí). Un dels objectius de la Regidoria de Cultura és tornar-lo a recuperar com equipament públic.
  • L’Escorxador és un espai polivalent on actualment s’emmagatzema la imatgeria festiva (gegants i bèsties) però també és un espai on es fan microexposicions, projeccions o activitats culturals diverses (teatre o música petit format).
  • El Patronat, un edifici patrimonial que recentment ha comprat l’Ajuntament i que cal rehabilitar així com la possibilitat de comprar un local annex per poder-lo ampliar i donar-li uns usos més complets a l’equipament.

Els tres edificis necessiten una intervenció per rehabilitar-los o resoldre deficiències estructurals, però sobretot, calia definir els usos que es volen donar als equipaments entenent que han de ser espais culturals. Es van recollir diferents opinions i aportacions en una jornada de portes obertes i dues sessions d’un procés que es va haver de passar a la participació digital degut a la situació creada per la COVID19, amb el que es van desenvolupar uns criteris segons les propostes inicials de la regidoria de cultura:

  • El Mercat Vell: Espai polivalent que pugui escollir grans exposicions nacionals, en especial d’arts plàstiques que substitueixin les exposicions temporals del Palau Maricel. També pot acollir fires, espectacles i esdeveniments mitjà/gran format.
  • L’Escorxador: Sala escènica municipal i polivalent per donar cabuda activitats teatrals i musicals a petit format, així com conferències, reunions i projeccions audiovisuals.
  • El Patronat: Centre de creació artística (arts escèniques i música) a la primera planta, llibreria amb servei de cafeteria a la planta baixa i al jardí, i en cas de disposar del local annex incorporaríem un hotel d’entitats amb ús compartit del jardí.

Posteriorment l’Ajuntament ha continuat desenvolupant els projectes d’adequació de dos espais, encarregant a Lacol el projecte del Patronat.