Playing House workshop

Cooperatiu

ANY: 2020

EMPLAÇAMENT: Elisava, Barcelona

Els projectes d’habitatge cooperatiu aporten l’oportunitat de debatre sobre habitatge col·lectiu amb els seus habitants. Però, com afronten aquesta situació els professionals? Com es prenen les decisions de grups de persones que potser gairebé no es coneixen?

L’objectiu d’aquest taller era crear eines originals per ajudar al procés de desenvolupament de nous projectes d’habitatges cooperatius. Els estudiants es van haver de submergir en els diferents moments de creació d’una cooperativa d’habitatge, per després utilitzar la seva habilitat i coneixements de disseny per explicar de manera fàcil conceptes complexos i facilitar els debats i el procés de presa de decisions.

Dos grups van dissenyar i construir un producte cadascun. El resultat havia de ser similar a un joc de taula col·laboratiu, un objecte físic amb una component visual atractiva i un cert nivell de gamificació. El darrer dia del taller, es van posar a prova els dos prototips la totalitat de participants del grup. Un dels prototips, CO-OP-GO!, està pensat pel moment en què els grups han de decidir quins espais comunitaris volen. A través d’una sèrie de rondes cada persona ha d’anar “invertint” en aquells espais que creu més necessaris, mentre les cartes de “karma” introdueixen elements d’atzar i variació en el temps. L’altre prototip, SMX, vol ajudar a visualitzar el % d’espai dedicat a cada tipus d’ús. A través de taules d’equivalència, segons la superfície disponible, es reparteixen 100 cubs que ajuden a visualitzar i negociar la superfície que es dedica a habitatges, espais comuns o comunitaris.

El taller va tenir lloc durant la setmana de tallers interdisciplinaris d’Elisava. El nom, “Playing House”, és un joc de paraules amb les paraules “play” (joc) i “house” (casa). En anglès “playing house” fa referència als jocs de rols on els infants simulen realitzar tasques d’adult.