Reforma d’habitatge Arrufat-Grau

Individual

ANY: 2014

ANY D'EXECUCIÓ: 2014

EMPLAÇAMENT: Vila-Real, Castelló

PRESSUPOST: 130.700 (més IVA)

SUPERFÍCIE: 132 m²

La reforma de l’habitatge Arrufat-Grau es pot descriure a grans trets en dos punts. El primer sorgeix de la necessitat d’ampliar la cuina i relacionar-la amb la sala d’estar. El segon neix de la voluntat de despullar de qualsevol revestiment innecessari els materials que conformen els diferents espais, deixant a la vista els components primaris, amb les seves textures i colors originals.

La primera intervenció s’acompanya d’un canvi substancial en quan a l’ús en les circulacions de les zones de dia i a l’entrada a l’habitatge; mitjançant un joc 4 portes corredisses permetem o/i bloquegem les circulacions i visuals a les peces de dia i la peça de distribució a les habitacions.

Es modifiquen les entrades a les habitacions i s’amplien les zones d’emmagatzematge i vestidor a l’habitació de matrimoni.

Els materials utilitzats es combinen amb els preexistents i s’aconsegueix una gamma cromàtica variada.

Dels components preexistents en l’habitatge es manté tot el paviment de travertí i el parament de totxo cara-vista de la façana de la cuina. Es desmunta el fals sostre i es neteja el formigó que conforma el forjat així com els cassetons plans per poder romandre vist. Els nous envans són de totxo català vist i el paviment de la cuina un aplacat gres ceràmic.

La fusta utilitzada per a les portes corredisses és de wengué, i l’estructura d’aquests paraments es realitza mitjançant fusta d’olivera, la qual queda a la vista quan es practica el passamà de les portes.

Es treball amb tubulars metàl·lics d’acer, lacats de blanc, per a l’estructura de l’estanteria.

Les instal·lacions queden vistes i es distribueixen per tubs d’acer inoxidable.