Nosaltres

Lacol és una cooperativa d’arquitectes que treballem des del barri de Sants de Barcelona. Treballem amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal.

Creiem que la manera de transformar la ciutat és a partir de la participació activa de la gent que l’habita i de l’acció propositiva. Treballem sobre els interessos relacionats amb la qualitat de vida de totes les persones que compartim la ciutat. L’aportació de l’arquitecte es fa en el si del moviment urbà, com una peça més d’aquest moviment, ajudant a traduir inquietuds ciutadanes i plasmar-les sobre el paper, aportant criteris per a la definició d’objectius i d’estratègies, així com eines per definir i comunicar idees a través del dibuix, la representació gràfica, etc.

Fomentem el debat i la discussió sobre els usos dels espais públics i la gestió d’espais urbans, els models de ciutat, la participació i la recuperació de patrimoni, entre d’altres.

Lacol som, Arnau Andrés, Eliseu Arrufat, Ari Artigas, Carles Baiges, Anna Clemente, Lali Daví, Cristina Gamboa, Ernest Garriga, Mirko Gegundez, Laura Lluch, Lluc Hernàndez, Pol Massoni, Jordi Miró i Núria Vila. N’han format part  Mauro De Carlo, Santi Facet, Ignacia Bascuñán, Albert Garriga, Albert Esteva i Juan Antonio Membrive.

 

Nosotros

Lacol es una cooperativa de arquitectos que trabajamos en el barrio de Sants, en Barcelona. Trabajamos desde la arquitectura para la transformación social, utilizándola como una herramienta para intervenir de manera crítica en el entorno más próximo. En paralelo con la sociedad, actuando de forma justa y solidaria y empezando por un sistema de trabajo horizontal.

Creemos que la manera de transformar la ciudad es mediante la participación activa de la gente que la habita y de la acción propositiva. Trabajamos sobre los intereses relacionados con la calidad de vida de todas las personas que compartimos la ciudad. La aportación del arquitecto se hace dentro del movimiento urbano, como una pieza más de este engranaje, ayudando a traducir inquietudes ciudadanas y plasmarlas sobre el papel; aportando criterios para la definición de objetivos y estrategias, así como herramientas para definir y comunicar ideas a través del dibujo gráfico…

Fomentamos, entre otros, el debate y la discusión sobre los usos de los espacios y la gestión de los espacios urbanos, los modelos de ciudad, la participación y la recuperación de patrimonio.

 

About us

Lacol is a cooperative of architects who work in the neighborhood of Sants, in Barcelona. We work from architecture toward social transformation, using architecture as a tool to intervene critically in the environments that are closest to us. We root our activity in a horizontal system of labor, acting alongside society with justice and solidarity in mind.

We believe that the way to transform the city is through the active participation and purposeful action of the people who live in it. We work on topics related to the quality of life of all people who share the city. The architect’s contribution is made within urban movements, as one more piece within this mechanism: helping to translate city-dwellers’ concerns and putting them to paper; providing criteria for defining objectives and strategies, as well as tools for defining and communicating ideas through graphic design…

Among other things, we encourage debate and discussion regarding the uses and management of urban spaces, models for the city, participation, and the reclamation of heritage.